"Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!"

Ps.34:9
Kościół Zielonoświątkowy

Spotkanie z Bogiem,
spotkanie z ludźmi...

Nabożeństwo niedzielne
NIEDZIELA
godz. 11:00
NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE
Nabożeństwo niedzielne
ŚRODA
godz. 18:00
SPOTKANIE MODLITEWNE
Nabożeństwo niedzielne
PIĄTEK
godz. 19:00

SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Nasz Kościół to budowanie relacji, wzajemne wsparcie, pomoc i troska. To przeżywanie razem życia i fascynująca podróż w kierunku Boga. Zapraszamy do radosnego i spontanicznego oddawania chwały Bogu na naszych spotkaniach.

Wiara
Wiara
Nadzieja
Nadzieja
Miłość
Miłość
Biblia
Biblia
Kazania
Kazania
Spotkanie w Kościele Zielonoświątkowym Betezda

Spotykamy się na Prawobrzeżu przy ul. Goleniowskiej 27

(Szczecin Dąbie)
Kościół Zielonoświątkowy w Szczecinie
KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy wspólnotą, która pragnie służyć Bogu i Tobie...

Jesteśmy chrześcijanami. Nasza społeczność jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Dlaczego „Betezda”? Te hebrajskie słowo tłumaczone jest jako „dom łaski”. I takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartości i życia, chcemy być dla każdego. Także dla Ciebie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Wierzymy, że napełnia On swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje Go przez wiarę.

DOŁĄCZ DO NAS!

Przyjdź na spotkanie. Czekamy na Ciebie!

Modlitwa
Bóg
Przyjaciele
Nasze nabożeństwo:

Bądźmy razem już w najbliższą niedzielę
o godz. 11:00

Rodzina
Dzieci
Młodzież

Pożegnanie Romualda Zabłockiego (27. lipca 2023)

Drodzy! W czwartek 27. lipca na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wspólnie z Rodziną i najbliższymi uczestniczyliśmy w uroczystości pożegnania naszego Drogiego Brata Romualda Zabłockiego, który 21. lipca odszedł, aby spotkać się z Chrystusem.
 
Dziękujemy Bogu za przykład życia i służby w miłości do bliźnich, którą Brat Romuald wyrażał w serdecznej życzliwości i stałej gotowości do radosnej pomocy innym.
 
Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i najbliższym. Dziękujemy wszystkim Wam za obecność, modlitwy i słowa wsparcia, mówiąc Naszemu Bratu: "Do zobaczenia!"

Informator zboru "Betezda" Wrzesień 2023 r.:

K O M U N I K A T Y     I     O G Ł O S Z E N I A

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 11:00

 • Środa godz. 18:00 - spotkanie modlitewne - odbywają się w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27. Chętnym do dołączenia się na platformie internetowej Jitsi Meet, link zostanie wysłany SMS-em. Zapraszamy.

  Potrzeby modlitewne:  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za: udaną operację i powrót do domu Danuty, powrót do domu Eryki R. powrót do Szczecina Wiktora J., Marka Holdena - szybki powrót do zdrowia, nadchodzące wydarzenia w naszym zborze, nasze wspólne nabożeństwa i ich streaming, młodych ludzi w służbie, nowe osoby w naszej społeczności, służbę ChSA, służbę Gedeonitów i służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o: zakończenie działań wojennych na Ukrainie, o pokój i zabezpieczenie dla uchodźców, o ochronę wierzących pozostających na Ukrainie, kolejny rok szkolny i błogosławieństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli. Módlmy się o: pociechę i wsparcie dla rodzin, których najbliżsi odeszli do wieczności – Brylowscy, Fochtmanowie, Zabłoccy, Komassowie, rodzina Gabrysi P.,  mieszkanie dla  Jaworskich, o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój na świecie, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Danuta – siostra Krystyny, Leszek – przyjaciel Misiaków, Magda – przyjaciółka Estery,  Eryka R., Barbara Ch., Stanisław P., Edward K. – stwardnienie rozsiane, Janina Z., Roy S. – Parkinson,  Ania siostra Iwonki.

  Módlmy się o pozostałe potrzeby: jedność w małżeństwach, naszych seniorów, Zabłoccy, Teresa M. i Ewa K. – opieka nad rodzicami, Monika i Adam B. – Boże prowadzenie, Paweł M. - praca za granicą, Kamil R. – praca na morzu. Módlmy się o: pracę wśród studentów (ChSA) – Kornelia i Maciej K., szczeciński obóz Gedeonitów – Ireneusz S., Kościół Uliczny Zdroje, działania misyjne Misji Podziel się Sercem, Fundację „Naprzeciw” i jej projekt w Dąbiu,  SwM – weekendy dla małżeństw i plany na przyszłość.

 • 27.07.2023r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wspólnie z Rodziną i najbliższymi uczestniczyliśmy w uroczystości pożegnania naszego Drogiego Brata Romualda Zabłockiego, który 21. lipca odszedł, aby spotkać się z Chrystusem. Dziękujemy Bogu za przykład życia i służby w miłości do bliźnich, którą Brat Romuald wyrażał w serdecznej życzliwości i stałej gotowości do radosnej pomocy innym.

 • 24.08.2023r. – odeszła nagle do wieczności siostra Krystyna Brylowska, była długoletnia członkini naszego zboru. Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Data pogrzebu zostanie ogłoszona w późniejszym czasie.

 • 03.09.2023r. (niedziela) - Nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • We wrześniu rozpoczynamy naukę dzieci w naszej Szkole Niedzielnej oraz spotkania młodzieży.

 • Weekendy „Spotkanie w Małżeństwie”. Weekendy intensywnej komunikacji w małżeństwie, odbędą się: 14-16.10.2023r. w Kwidzynie i 17-19.11.2023r. w Łagowie. Więcej informacji na stronie swm.org.pl

 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie. Dla chętnych do wsparcia ChSA zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot z podatku, w rubryce  tytułem proszę wpisać "darowizna na działalność statutową ChSA".

 • Uchodźcy – na potrzeby wsparcia uchodźców, obecnie głównie z Ukrainy, otworzyliśmy konto bankowe. Wszystkich chętnych zapraszamy do wpłacania darowizn na poniższy nr konta z dopiskiem: „darowizna na cele kultu religijnego - uchodźcy”. PKO BP S.A. III O/Szczecin 47 1020 4812 0000 0102 0214 7726

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn podajemy numer konta zboru: PKO BP S.A. III O/Szczecin  14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w sierpniu obchodzą:

01.09. – Anna K.

10.09. – Damian K.    

24.09. – Zbysław Z.

30.09. – Julia B.

 „Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim!” Izajasza 12,2
Modlitwa do Boga

" Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny. "

- Ernest Hemingway
Krzyż

Betezda

Kościół Zielonoświątkowy

Zbór "Betezda" w Szczecinie

NABOŻEŃSTWA:
ul. Goleniowska 27
70-840 Szczecin

KONTAKT DO ZBORU:
ul. Kostki Napierskiego 15A/3
70-786 Szczecin

tel/fax

+48 91 464 02 00

Konto Zboru:

PKO BP III O/ SZCZECIN
14 1020 4812 0000 0102 0047 4585
Bądź z nami:

Copyright © 2021 www.betezda.org.pl.
Produkcja www.FabrykaStron.eu Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.